English page Verkkosivu suomeksi

Det dreier seg om helse og arbeidsglede

  • Arbetsinkludering

Om seniorer, arbeid og pensjonering i Norden

I alle de nordiske landene er det en erklært politikk å øke deltakelsen i arbeidslivet blant seniorer. Den viktigste bakgrunnen følger av et mer langsiktig befolknings-, generasjons- og velferdsperspektiv: Etter hvert som det blir stadig flere eldre som lever lengre, blir det mer kostbart for de yngre aldersgruppene å finansiere og opprettholde forholdsvis sjenerøse velferdsordninger. Seniorene og de eldre blir dessuten stadig friskere og lever lengre.

I de nordiske landene er om lag syv av ti seniorer i alderen 50–64 år i arbeid og i alt tre av ti er førtidspensjonerte eller på vei ut av arbeidslivet. Svekket helse og arbeidsevne er den viktigste ”utfartsveien”, etterfulgt av valgfri, fleksibel pensjonering, arbeidsløshet og arbeidsmiljø. Formelle og uformelle stengsler og aldersdiskriminering er også årsaker.

Folk er forskjellige, ikke minst som seniorer. Det avgjørende for at flere seniorer kan og vil fortsette flere år i arbeid er helsa, arbeidsoppgavene og arbeidsmiljøet, og at de blir sett, brukt og verdsatt!

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Bjørn Halvorsen, Jenny Tägtström
Publikationsår: 2013
Publicerad: 2013-03-22 10:00:00
ISBN: 978-92-893-2517-2
Språk: Norska, svenska
Förlag: TemaNord 2013:519
Nyckelord:
  • Arbetsinkludering
To mennesker på arbeid

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet