English page Verkkosivu suomeksi

Employment and Disability – How do we make it work?

  • Funktionshinder

Høy sysselsetting er selve hjørnesteinen i den nordiske velferdsmodellen, og avgjørende for den høye levestandarden i Norden. Samtidig bidrar arbeid til identitet og utvikling for enkeltmennesket.

Nordens välfärdscenter og det finske formannskapet i Nordisk ministerråd arrangerte i mai 2016 et ekspertseminar om temaet funksjonsnedsettelse og arbeidsliv. Forskere, organisasjonsrepresentanter og embetsverk fra alle de nordiske landene og selvstyrende områdene deltok, under overskifta «Employment and Disability – How do we make it work?».

Hovedmålet var å utarbeide konkrete anbefalinger til Nordisk ministerråds embetsmannskomité for arbeidsliv (ÄK-A) om nye nordiske samarbeidsprosjekter som kan legge grunnlaget for at flere funksjonshemmede kommer i jobb.

Here you can find the presentations from the seminar

Norsk versjon: Employment and Disability – How do we make it work?

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Lars Rottem Krangnes
Publikationsår: 2016
Publicerad: 2016-09-30 09:30:00
Språk: Norsk
Antal sidor: 15
Förlag: Nordens Välfärdscenter
Ort: Stockholm
Nyckelord:
  • Funktionshinder

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet