English page Verkkosivu suomeksi

Et arbeidsmarked for alle?

  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder

En dokumentanalyse av de nordiske landenes jobbstrategier

Uansett konjunktursituasjonen har personer med funksjonsnedsettelser en svakere stilling på arbeidsmarkedet enn andre arbeidssøkere. I "Et arbeidsmarked for alle?" sammenlignes strategier for å øke sysselsettingen blant personer med funksjonsnedsettelser i de nordiske landene.

Rapporten beskriver og analyserer de nordiske landenes jobbstrategier for personer med funksjonsnedsettelse. Den belyser forskjeller og likheter mellom landene i valg av tiltak i de nærmeste årene. Alle strategiene, med unntak av den norske, tar utgangspunkt i FN-konvensjonen for personer med funksjonsnedsettelse.

Manglende inkludering av personer med funksjonsnedsettelse er en felles nordisk utfordring. Bedre evalueringer, utveksling av erfaring og resultater vil kunne bidra til å utvikle arbeidsmarkedspolitikken for personer med funksjonsnedsettelse.

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Ragna Flø; Jenny Tägtström
Publikationsår: 2013
Publicerad: 2013-01-14 11:30:00
ISBN: 978-92-893-2408-3
Språk: Norska, svenska
Antal sidor: 111
Nyckelord:
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
Omslagsbild: Kub med bilder på människor i affärsvärlden

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet