English page Verkkosivu suomeksi

For det som vokser. Unge, psykisk uhelse og tidlig uførepensjonering i Norden

  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik

I løpet av de senere år har det i de nordiske landene skjedd en økning i psykiske diagnoser blant unge som uføretrygdes. Det er likevel uklart hva det er som driver denne utviklingen og hvordan de nordiske velferdssamfunnene kan imøtekomme de utfordringene dette skaper. I alle de nordiske landene er det bekymringer knyttet til denne utviklingen.

Denne antologien bygger på en flerfaglig, nordisk konferanse mellom fagpersoner på området. I et utvalg av forskningsbaserte tekster drøftes ulike aspekter ved de unges situasjon i de nordiske landene når det gjelder psykisk helse, situasjon på arbeidsmarkedet og situasjonen innen skole/utdanning, og mulige løsninger.

Download or order the English version

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Terje Olsen, Jenny Tägtström, Sven Bremberg, Arnstein Mykletun, Jonas Olofsson, Alexandru Panican, Jóhanna Rósa Arnardóttir, Cecilie Høj Anvik, Pernille Due, Reija Paananen
Publikationsår: 2013
Publicerad: 2013-05-16 14:00:00
ISBN: ISBN: 978-87-7919-083-2
Språk: Skandinaviska
Nyckelord:
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
Bokomslag: For det som vokser

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet