English page Verkkosivu suomeksi

Funktionshindersperspektiv och tillgänglighet i Nordiska ministerrådets verksamhet

  • Funktionshinder

Nordiska ministerrådet vill vara ett gott exempel i fråga om både jämställdhet och tillgänglighet. Genom projektet "Integrering av funktionshindersperspektiv och förbättrad tillgänglighet i Nordiska ministerrådets verksamhet" ska den mer universellt utformade verksamheten fungera bättre för alla.

Tanken är att personer, på lika villkor, oavsett kön och funktionsförmåga, ska kunna ta del av det officiella nordiska samarbetet och den politik som samarbetet genererar. När detta skrivs, november 2015, handlar projektet mest om Nordiska ministerrådets sekretariat. Vissa elemant kan senare tillämpas i andra delar av samarbetet, exempelvis institutioner och samarbetsorgan.

Häftet innehåller dels förslag på förbättrande åtgärder inför 2016 i Nordiska ministerrådets arbete, dels en s.k. nollmätning, d.v.s. en uppskattning av den rådande situationen i mars 2015. Nollmätningen ska ligga till grund för framtida jämförelser och formulering av mål.

Svensk version: Funktionshindersperspektiv och tillgänglighet i Nordiska ministerrådets verksamhet

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Maria Montefusco
Publikationsår: 2015
Publicerad: 2015-11-30 09:00:00
Språk: Svenska
Antal sidor: 16
Förlag: Nordens Välfärdscenter
Tryckort: Stockholm
Ort: Stockholm
Nyckelord:
  • Funktionshinder
Omslag för häftet: människor i farten samt häftets titel.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet