English page Verkkosivu suomeksi

Hälsoundersökningar av fosterbarn

  • Välfärdspolitik

Detta är en checklista för hälsoundersökning av fosterbarn. Checklistan är ett av resultaten av projektet "Nordens Barn – Fokus på barn i fosterhem".

Kunskaperna, som har sammanställts i projektet av några av Nordens främsta experter på området, visar att barn som bor i fosterhem lider av ohälsa i större utsträckningän andra. Systematiserade hälsoundersökningar av fosterbarn är en av rekommendationerna i projektet.

Syftet med checklistan är att underlätta genomförandet av hälsoundersökningar och därmed förbättra livskvalitén för många av de barn som bor i fosterhem.

Nordens Barn - Fokus på barn i fosterhem

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Stefan Kling
Publikationsår: 2015
Publicerad: 2015-03-26 11:00:00
Språk: Svenska
Antal sidor: 19
Förlag: Navii
Nyckelord:
  • Välfärdspolitik
Omslagsbild på liten pojke

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet