English page Verkkosivu suomeksi

Kvalitet i äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter

  • Välfärdspolitik

Den här dokumentationen bygger på expertmötet "Kvalitet i äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter", den 30 september-1 oktober 2013 i Stockholm. Evenemanget är ett av fyra möten som utgör en del i det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2013.

De demografiska utmaningarna är något som är gemensamt för de nordiska länderna. En del av utmaningen är en ökande andel äldre befolkning med ett mer omfattande behov av vård och omsorg. I de olika nordiska länderna diskuteras i dag de bästa sätten att mäta och följa upp kvaliteten i äldreomsorgen. Expertmötet syftar till att utbyta erfarenheter kring nationella uppföljningssystem för kvaliteten i äldreomsorgen, hur efterlevnaden kontrolleras samt olika samarbetsinitiativ.

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Ann Patmalnieks ; Elizabeth Dahler-Larsen
Publikationsår: 2013
Publicerad: 2013-12-17 11:00:00
ISBN: 978-87-7919-095-5
Språk: Svensk
Antal sidor: 52
Förlag: Nordens Välfärdscenter
Nummer: 14
Ort: Stockholm
Nyckelord:
  • Välfärdspolitik
Omslagsbild: Grupp äldre som matar ett lamm

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet