English page Verkkosivu suomeksi

Lokalt nytänkande inom missbruksvården

  • Folkhälsa

Under ett par år har Nordens välfärdscenter understött utbyte av lokal kunskap inom missbruksvården. Forskare och praktiker från Stavanger, Umeå och Århus kommun har träffats och delat med sig av hur de har löst problem inom tre områden - unga med omfattande missbruk, dolt alkoholbruk bland patienter, samt patienter som avbryter substitutionsbehandling. Här sammanställer vi resultaten.

I alla nordiska länder har man ställt sig frågan hur missbruksbehandlingen och vårdresurserna kan organiseras bättre i tider då resurser blir allt mer begränsade. 

Nordens välfärdscenters projekt Nordiskt utbyte av kunskap inom missbruksvården – NoLoM startade 2011 med syftet att jämföra och uppmärksamma lokala lösningar inom missbruksvården. 

I rapporten kan du läsa om

- hur Stavanger universitetssjukhus använder sig av "ruskonsulenter" för att nå dolda alkoholproblem bland patienter

- hur de tre medverkande kommunerna har jobbat för att minska risken för avhopp inom Läkemedelsassisterad rehabilitering

- hur skolor kan kartlägga hur sina elever mår.

Svensk version: Lokalt nytänkande inom missbruksvården

Engelsk version: Local innovation in substance abuse care

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Julius von Wright, Kerstin Stenius, Ole Naess, Sverre Nesvåg
Publikationsår: 2016
Publicerad: 2016-09-08 08:30:00
Språk: Svenska, norska
Antal sidor: 30
Nyckelord:
  • Folkhälsa
Lokalt nytänkande inom missbruksvården

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet