English page Verkkosivu suomeksi

Magasin 2015

  • Folkhälsa
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi

Magasinet blickar tillbaka på det gångna året och ser fram mot vad som ska komma.

I årets magasin berättar Asbjørn från Norge och Hanna från Danmark om sina erfarenheter av att som liten tvingas skiljas från sina föräldrar och bli beroende av insatser från samhället. 

Bland övrigt innehåll finns en artikel som belyser hur unga med psykisk ohälsa kan vara en resurs på arbetsplatsen. Artikeln ”Meningsfull dag på seniorhemmet” handlar om hur de äldre får vara med och påverka sin vardag. Matts Lindqvists skriver i en krönika om ungas utanförskap och radikalisering. ”Cannabisdebatten känslig för forskare” berättar att det är ett problem att forskare inte vågar delta och ta ställning i debatten. Projektledaren Maria Muntefusco berättar om projektet Könsrelaterat våld och funktionshinder.

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: M Lindqvist, N Simic, A-K Florén, S A Andersen, J von Wright, A Danielsson Överg, B Rolfer, M Montefusco, V Henriksson, D C. Søndergård, J Gustafsson, C Jonsson, Þór Þórarinsson, H Lagercrantz
Publikationsår: 2015
Publicerad: 2015-07-02 11:30:00
ISBN: 978-91-980800-5-6
Språk: Svenska, norska, danska
Antal sidor: 60
Förlag: Nordens Välfärdscenter
Tryckort: Navii
Nummer: 700
Ort: Stockholm
Nyckelord:
  • Folkhälsa
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
Magasin 2015

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet