English page Verkkosivu suomeksi

Magasin 2016

  • Folkhälsa
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi

I Magasinet presenteras Nordens Välfärdscenters arbetsområden och våra intressanta projekt.

Här kan du bland annat läsa om Aida som var ett ensamkommande barn i svenska Migrationsverkets statistik. Vilka råd har hon att ge angående mottagandet av ensamkommande unga?

Du kan också läsa om danska Andreas som kan leva mer självständigt tack vare välfärdsteknologi. Andreas, som har en rörelsenedsättning, kan idag utföra flera dagliga sysslor med hjälp av röststyrning.

Bland övrigt innehåll finns en artikel om hur den grönländska polisen tillsammans med socialarbetare gör återbesök i hem där det förekommit våld. En artikel om Økernhjemmet i Oslo, ett dagcenter för personer med demenssjukdom, där utgångspunkten är att verksamheten ska vara så vardagslik som möjligt. Och ett reportage om hur ett lyckat samarbete stödjer personer med psykisk ohälsa.

Publikationsfakta

PDF icon
Publikationsår: 2016
Publicerad: 2016-05-30 14:30:00
ISBN: 978-91-88213-03-7
Språk: Svenska, norska, danska
Antal sidor: 56
Förlag: Nordens Välfärdscenter
Tryckort: Navii
Nyckelord:
  • Folkhälsa
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
Bild på tidningens omslag med en leende kille.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet