English page Verkkosivu suomeksi

Nordisk leseplan - medfødt døvblindhet

  • Funktionshinder

For at fagpersoner i Norden skal kunne kommunisere lettest mulig med hverandre er det viktig med en felles faglig tilnærming, samt å skape og vedlikeholde et felles nordisk fagspråk.

Nordisk leseplan er ment som et grunnlag for de nasjonale grunnutdanninger, som kan fortolkes og tilpasses til de enkelte nasjonale leseplaner og lokale ordninger. 

Meningen er å skape et faglig grunnlag slik at møtene ved andre nordiske arenaer blir meningsfulle og lærerike, eksempelvis ved NVC-kurs og i nordiske nettverk.

Pohjoismainen opetussuunnitelma - syntymästään kuurosokeat

Norræna námskrá - meðfædd daufblinda

Nordic study plan - Congenital deafblindness

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Annica Boström, Monika Estenberger, Trine Seljeseth och Helle Buelund Selling
Publikationsår: 2016
Publicerad: 2016-03-01 18:00:00
Språk: Norska
Antal sidor: 16
Förlag: Nordens Välfärdscenter
Nyckelord:
  • Funktionshinder
Omslag med två händer

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet