English page Verkkosivu suomeksi

Förutsättningar och villkor för samer med funktionsnedsättning i de samiska förvaltningskommunerna i Sverige

  • Funktionshinder

Denna studie visar att kunskap om hur förutsättningar ser ut för samer med funktionsnedsättning är knapphändig bland tjänstemän i de 19 kommuner som ingår i det samiska förvaltningsområdet i Sverige.

Utbildning om samisk kultur och språk saknas generellt och den kulturella förståelsen är bristfällig i flertalet kommuner. Det finns få exempel på en organisatorisk strategi om hur man arbetar med dessa frågor i de studerade kommunerna trots att samer här har förstärkta rättigheter.

Studien har genomförts som en strukturerad kvalitativ enkät- och intervju-studie. Fokus har lagts på ett urval av tjänstemän i de valda kommunerna som direkt berörs av handläggning av insatser till personer med funktionsnedsätt-ning inom utbildning, omsorg, service och stöd. Personer med ansvar för till-gänglighet eller samiska frågor i kommunen har också inkluderats.

Svensk version: Förutsättningar och villkor för samer med funktionsnedsättning i de samiska förvaltningskommunerna i Sverige

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Anette Edin-Liljegren och Kia Flykt, Glesbygdsmedicinskt centrum, Västerbottens läns landsting
Publikationsår: 2017
Publicerad: 2017-04-06 14:00:00
ISBN: 978-91-88213-23-5
Språk: Svenska, engelska, samiska
Antal sidor: 44
Förlag: Nordens välfärdscenter
Tryckort: Stockholm
Nummer: 500
Nyckelord:
  • Funktionshinder

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet