English page Verkkosivu suomeksi

Päihdepalvelujen hankinnat Pohjoismaissa

  • Folkhälsa

Pohjoismainen hyvinvointikeskus on julkaissut selvityksen päihdepalvelujen hankintojen ohjauksesta, käytännöistä ja kokemuksista. Päihdepalvelujen hankinnat Pohjoismaissa -selvityksessä mukana ovat Islantia lukuun ottamatta kaikki pohjoismaat: Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja.

- Tarkastelun taustalla on halu ymmärtää, miten julkiset hankinnat osana palvelujärjestelmien monimuotoistumista muuttavat perinteiseen pohjoismaiseen hyvinvointimalliin perustunutta Pohjolaa. On tarpeen tarkastella erityisesti sitä, miten hankinnat vaikuttavat kykyymme pitää huolta kaikkein heikoimmista, kertoo projektivastaava Taina Schneider.

Selvityksessä todetaan, että hankinnassa kyse ei ole ainoastaan kilpailuttamisesta. Onnistunut hankinta edellyttää monialaista osaamista, sen hyvää johtamista läpi prosessin sekä toimijoiden halua ja valmiuksia yhteistyöhön. Selvityksessä nostetaan esille useita hyviä käytäntöjä.

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Taina Schneider, Nina Karlsson, Kerstin Stenius
Publikationsår: 2016
Publicerad: 2016-05-10 10:30:00
Språk: Suomi
Antal sidor: 35
Förlag: Nordens Välfärdscenter - Pohjoismainen hyvinvointikeskus
Nyckelord:
  • Folkhälsa
Omslag till rapporten Päihdepalvelujen hankinnat Pohjoismaissa

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet