English page Verkkosivu suomeksi

Upphandling av missbruksvård i Norden

  • Folkhälsa

Nordens Välfärdscenters nya rapport "Upphandling av missbruksvård i Norden" utreder styrning, praxis och erfarenheter gällande upphandling av missbrukstjänster i de nordiska länderna.

I utredningen betonas att upphandling inte är det samma som konkurrensutsättning. En lyckad upphandling av missbruksvård förutsätter branschövergripande kompetens, gott ledarskap genom hela upphandlingsprocessen och samarbetsvilja. Utredningen lyfter fram flera exempel på god praxis.

Upphandlingsprocessen bör genomsyras av ett kvalitetsperspektiv. Likaså betonas att samarbete mellan upphandlare, vårdproducenter och framförallt brukare/klienter är viktigt i alla skeden av processen.

– Vårt servicesystem blir allt mer mångfacetterat och det är viktigt att veta hur de offentliga upphandlingarna förändrar det Norden som bygger på den traditionella nordiska välfärdsmodellen. Det är i synnerhet väsentligt att granska hur upphandlingarna inverkar på vår förmåga att ta hand om de allra svagaste, säger projektledare Taina Schneider.

Rapporten har också publicerats på finska:
Päihdepalvelujen hankinnat Pohjoismaissa

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Taina Schneider, Nina Karlsson, Kerstin Stenius
Publikationsår: 2016
Publicerad: 2016-08-10 08:00:00
Språk: Svenska
Antal sidor: 35
Förlag: Nordens Välfärdscenter
Nyckelord:
  • Folkhälsa
Pärmbild av rapporten Upphandling av missbruksvård i Norden

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet