English page Verkkosivu suomeksi

Så bor 80+ i Norden

  • Välfärdspolitik

Inom ramen för projektet "Boende för äldre" har Nordens Välfärdscenter producerat detta häfte. Publikationen är dels en kartläggning av hur äldre över 80 år bor i Norden, dels en analys av vilka hinder och möjligheter som finns för äldreomsorgen i Norden, med fokus på boendet.

Stig Dedering är författare till själva kartläggningen. Han har även tidigare arbetat med äldreboendefrågor, bl.a. som medförfattare till rapporten "Bo bra på äldre dagar", som genomfördes av Hjälpmedelsinstitutet på uppdrag av den svenska regeringen.

Cecilia Henning, docent i socialt arbete vid Högskolan i Jönköping, har skrivit analysen av framtidens hinder och möjligheter när det gäller utveckling av boenden för äldre. Hon forskar med fokus på äldreboende, äldreomsorg, lokala sociala nätverk och socialt stöd.

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Stig Dedering, Cecilia Henning
Publikationsår: 2013
Publicerad: 2013-11-17 23:00:00
Språk: Skandinaviska
Antal sidor: 60
Förlag: Nordens Välfärdscenter
Tryckort: Ödeshög
Nummer: 200
Nyckelord:
  • Välfärdspolitik
Omslagsbild: Bildkollage på äldre människor

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet