English page Verkkosivu suomeksi

Fokus på alkoholbruk och skador på andra

  • Folkhälsa
  • Välfärdspolitik

Samhällets kostnader för alkoholskador är enorma. Att begränsa skadorna av alkohol är därför en viktig faktor för att öka folkhälsan och välfärden i våra samhällen. Men det är inte bara den som dricker som riskerar att skadas, utan också familjen, kollegorna och samhället i stort.

Alkoholforskningen visar att generella åtgärder som sänker den totala alkoholkonsumtionen har effekter på skadenivån och därmed också skador på andra. Världshälsoorganisationen WHOs rekommendationer till länder världen över går ut på begränsad tillgänglighet till alkohol, höga priser och regler som begränsar marknadsföring och reklam, allt med målet att minska alkoholrelaterade skador. Men restriktioner och monopol är inte nog. Ska vi komma tillrätta med alkoholens skadeverkningar på tredje part måste vi arbeta inom hela det socialpolitiska fältet.

I det här temahäftet tar vi upp alkoholbruk och skador på andra från flera olika synvinklar. I många av dem står barnen i fokus, vilket gör arbetet extra viktigt.

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Gerd Vidje; Lasse Winther Wehner; Magnus Gudnason; Nina Karlsson; Helena Lagercrantz; Martina Lybeck; Pia Rosenqvist; Julius von Wright
Publikationsår: 2013
Publicerad: 2013-01-21 13:00:00
ISBN: 978-87-7919-077-1
Språk: Danska, svenska, norska
Antal sidor: 72
Förlag: Nordens Välfärdscenter; Nordic Centre for Welfare and Social Issues
Tryckort: Ineko AB, Sverige
Nummer: 12
Nyckelord:
  • Folkhälsa
  • Välfärdspolitik
Omslagsbild: Liten, rädd flicka utanför butik med alkohol

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet