English page Verkkosivu suomeksi

Fokus på barnfattigdom

  • Välfärdspolitik

FN:s Barnkonvention firar snart 25-års jubileum. Enligt Barnkonvention har alla barn rätt till en skälig levnadsstandard oavsett föräldrarnas ekonomiska situation. Barn har rätt till lika utbildning och trygghet men också till fritid och lek.

Verkligheten ser ibland annorlunda ut. Det finns barn i Norden som växer upp i fattigdom, får sämre hälsa och utbildning, saknar fritidsaktiviteter och lever under mer otrygga förhållanden. Samhället kan mildra barnfattigdomen genom att garantera en avgiftsfri skola, gratis skolmat och kostnadsfria kultur- och fritidsaktiviteter. Men det behövs också ett strukturellt och långsiktigt arbete mot barnfattigdom.

Barn som lever med ensamstående föräldrar är överrepresenterade bland de fattiga, det samma gäller barn med utrikesfödda föräldrar. I detta temahäfte ser vi på barnfattigdomen i de nordiska länderna och diskuterar fattigdom som absolut eller relativt fenomen. Vi ser på barnfattigdom utifrån den nordiska välfärdsmodellen och slår fast att insatser mot barnfattigdom kräver en kontinuerlig diskussion av hur politik och åtgärder kan utformas så att de i största möjliga grad tar hänsyn till barns situation.

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Gerd Vidje ; Caroline Jonsson ; Helena Lagercrantz ; Jessica Gustafsson ; Kristin Marklund ; Lasse Winther Wehner ; Martina Lybeck ; Nino Simic
Publikationsår: 2013
Publicerad: 2013-12-17 12:00:00
ISBN: 978-87-7919-093-1
Språk: Skandinavisk
Antal sidor: 84
Förlag: Nordens Välfärdscenter
Nummer: 14
Ort: Stockholm
Nyckelord:
  • Välfärdspolitik
Omslagsbild: Flicka tittar ut genom fönstret

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet