English page Verkkosivu suomeksi

Vågar vi åldras i Norden?

  • Välfärdspolitik

Äldreomsorgen i Norden håller generellt sett en god kvalitet. Samtidigt finns det brister. Och även om det finns många likheter så har de nordiska länderna också gjort olika vägval. Så sammanfattar fyra äldreomsorgsforskare i Norden utvecklingen.

De nordiska länderna står inför samma utmaningar som många andra länder. De äldre blir fler, de lever längre, är friskare och vill ha bra vård. Samtidigt är en allt mindre andel av befolkningen ute i arbetslivet. Eftersom färre betalar till de skattefinansierade systemen är äldreomsorgen satt under hård press. Många frågor finns på den politiska dagordningen – allt från hur kvaliteten i vård och omsorg ska upprätthållas till hur äldre ska uppmuntras att klara sig mer själva. I den här publikationen har vi tittat på några av de många frågeställningar som en åldrande befolkning väcker.

Behöver resurserna till äldreomsorgen ökas eller finns det andra sätt att klara de stigande kostnaderna? Och går det att upprätthålla kvaliteten på omsorgen när fler behöver hjälp?

Vi har även frågat företrädare för äldreorganisationer i Norden om man vågar åldras i deras land. Svaren finner du boken.

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Anna Danielsson Öberg; Bengt Rolfer; Helena Lagercrantz; Elizabeth Dahler Larsen
Publikationsår: 2013
Publicerad: 2013-10-01 12:30:00
Nyckelord:
  • Välfärdspolitik
Omslagsbild: Äldre man dansar med vårdbiträde

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet