English page

Aktuella kartor på temat

Här samlar vi aktuell statistik och kartor på temat nyanlända som resurs för glesbygdskommuner.

Migrationens betydelse för befolkningstillväxten i Nordens kommuner 2011-2016

Klicka här för en högupplöst version av kartan (länk till Nordregio)

Kartan visar den internationella migrationens betydelse för befolkningstillväxten i Norden mellan 2011 och 2016.

Detta är beräknat som den totala befolkningsförändringen mellan första januari 2011 och första januari 2016 minus den internationella nettomigrationen för samma tidsperiod. Kartan visar befolkningsförändringar på kommunnivå (stora kartan) samt regional nivå (lilla kartan). 

  • De gröna och gula områdena på kartan visar de kommuner/regioner som har haft befolkningsökning mellan 2011 och 2016 och de röda områdena är de kommuner/regioner som haft befolkningsminskning under samma period. De gröna områdena visar i sin tur de kommuner/regioner som skulle ha haft befolkningstillväxt även utan invandring medan de gula områdena visar kommuner/regioner som har haft befolkningstillväxt på grund av invandring från utlandet.

 

  • 2016 var befolkningen i Norden 26,7 miljoner. Mellan 2011 och 2016 växte befolkningen i Norden med drygt en miljon och av denna miljon var 72% (ca 725 000) på grund av invandring från utlandet.  

 

  • Den största befolkningstillväxten äger rum i de större städerna, 47% av befolkningstillväxten äger rum enbart i huvudstadsregionerna. Om man rensar för invandring så sker hela 92% av befolkningstillväxten i storstads- regionerna. Detta visar på att den internationella invandringen är mer spridd över Norden.

 

  • 416 (34%) av de nordiska kommunerna skulle haft befolkningstillväxt även utan internationell invandring (gröna på kartan), 310 (26%) av kommunerna hade befolkningstillväxt på grund av den internationella invandringen (gula på kartan) och 485 (40%) av kommunerna hade befolkningsminskning (röda på kartan) under perioden 2011-2016.

 

Övriga kartor på temat


 Andel utlandsfödda invånare av befolkningen 2016

Till kartan (länk till Nordregios hemsida)

 


 Fördelningen mellan utlandsfödda män och kvinnor 2016

 Till kartan (länk till Nordregios hemsida)

 

 Internationella nettomigrationen 2015 

Till kartan (länk till Nordregios hemsida)

 

 Internationella nettomigrationen 2015 kvinnor

Till kartan (länk till Nordregios hemsida)


 Internationella nettomigrationen 2015 män

Till kartan (länk till Nordregios hemsida)

 Old-age dependency 2015

Till kartan (länk till Nordregios hemsida)

Senast uppdaterad

2017-08-16

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet