English page

Lärande exempel på temat

Projektet Nordiskt integrationssamarbete fokuserar på ett tema i taget. Här presenterar vi goda exempel på temat: "Hur tar vi bäst tillvara nyanländas kompetens för att skapa tillväxt?".

Vi har jämfört integrationen av arbetskraftsinvandrare och flyktingar i de lokala samhällena och arbetsmarknaderna i ett antal landsbygdsregioner och kommuner i Norden.

Syftet har varit att både identifiera goda exempel och hinder för framgångsrik integration, och förstå både arbetskraftsinvandrares och flyktingars roll på de lokala arbetsmarknaderna.

Kommuner och projekt:

 Herøy

 Gloppen

 Nærøy

 Biblioteket på Berg


 Fredrikshavn


 Punkalaidun


 Närpes


 Ísafjarðarbær


 Krokom


 Sunne

 

 Åre


 Klaksvik

 Exempel från Norden på social innovation i glesbygd

För att lyckas få till en god integration krävs

  • Tydligt ledarskap i kommunen som visar att invandring och integration är en tillväxtfråga – inte en fråga för socialtjänsten
  • Hjälp att finna permanent boende, helst nära asylboendet
  • Välutvecklade samarbeten mellan kommunerna i regionen och inom kommunen – med det lokala näringslivet, offentliga arbetsgivare och civilsamhället, t.ex. genom en integrationskoordinator och mentorsprogram för snabbare kompetenskartläggning, jobbmatchning, språkträning och social gemenskap.

Senast uppdaterad

2017-05-18

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet