English page

Seminarie: Nyanlända i jobb - en tillväxtfaktor för kommuner

Många kommuner i Norden brottas med negativ befolkningsstatistik och en åldrande befolkning. Kommunernas skatteintäkter minskar och det blir allt svårare att få personal till vård och omsorg. Befolkningsstrukturen riskerar även att slå hårt mot näringslivet som behöver arbetskraft för att kunna växa.

Samtidigt har glesbygdskommunerna stått för en stor del av flyktingmottagandet. Många menar att migrationen kan utgöra nyckeln till landsbygdens överlevnad. Forskning visar att kommuner och regioner som har mycket invandring och lyckas med integrationen, har högre tillväxt än de som inte lyckas attrahera invandrare.

Hör hur kommuner runt om i Norden fått nyanlända att välja att stanna och bosätta sig i landsbygden. Vi visar även framgångsrika exempel på hur man kan förkorta etableringstiden för nyanlända.

Vid seminariet kommer vi att:

  • visa hur nyanländas kompetenser och erfarenheter kan utgöra en tillväxtfaktor
  • lyfta goda exempel på hur nyanlända snabbare kan komma ut på arbetsmarknaden
  • diskutera hur man får till bra samarbeten mellan kommuner, det lokala näringslivet och civilsamhället
  • gå igenom vad forskningen säger om integration i områden med negativ befolkningsutveckling

 

Sista anmälningsdag är 26 april. OBS! Antalet platser är begränsade.

Program

Till anmälan

Senast uppdaterad

2017-05-02

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet