English page

Barnrättsdagarna Tema: Alla barns rätt till jämlika uppväxtvillkor

  • Integration
  • Utbildning
  • Ensamkommande unga
  • Sociala insatser

Hur påverkas barnets rätt till en god hälsa, utbildning och utveckling av den miljö barnet växer upp i? Vad betyder detta för förverkligandet av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen)?

På Barnrättsdagarna 2018 kommer vi ta tag i frågor som rör alla barns rätt till jämlika uppväxtvillkor. Är Sveriges lagstiftning och genomförandet av den utformat så att varje barns rätt till goda uppväxtvillkor i enlighet med barnkonventionen tillgodoses? Hur kan Sverige öka möjligheten för alla barn att få växa upp och delta i samhället på lika villkor?


Övergripande frågeställningar för konferensen är vad som krävs, inom olika samhällssektorer, för att leva upp till Barnkonventionen och andra relevanta internationella konventioner som rör barns rätt till jämlika uppväxtvillkor och vilka praktiska konsekvenser det får för olika yrkesgrupper och verksamheter.

Här kan du ladda ner programmet i sin helhet som pdf

Händelsedetaljer

Start: 2018-04-24
Slut: 2018-04-25
Plats:
Conventum i Örebro Sverige

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet