English page

Hur kan utrikesfödda komma in på arbetsmarknaden?

  • Integration
  • Arbete
  • Utbildning

Det multidisciplinära forskningsprogrammet "Organizing Integration" syftar till att belysa utrikesföddas arbetsmarknadsintegration med hjälp av ett perspektiv från organisationsteorin.

 Syftet är att studera hur initiativ som är tänkta att stödja flyktingars och andra invandrares arbetsmarknadsintegration, fungerar i praktiken. Hur förespråkarna av dessa initiativ och de utrikesfödda personerna skapar sig en uppfattning om vad de betyder, och hur de är organiserade med hjälp av en mängd olika idéer, människor, verktyg och handlingar.

Andreas Diedrich på GRI, Göteborgs Universitet presenterar olika initiativ och aktiviteter för arbetsmarknadsintegration av utrikesfödda personer i Storgöteborg. Aktiviteterna organiseras såväl i offentlig, privat som i ideell sektor.

Andreas diskuterar också hur olika initiativ kopplas samman i praktiken eller inte, och vilka konsekvenser olika organiseringsformer och praktiker får för nyanlända, organisationer och andra samhällsaktörer.

Talare: Andreas Diedrich, Ass Professor, Gothenburg Research Institute (GRI), Göteborgs Universitet

Händelsedetaljer

Start: 2018-03-13
Slut: 2018-03-13
Plats:
Länsstyrelsen Västra Götalands län Stora Badhusgatan 2B Göteborg

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet