English page

Integreringskonferansen 2018 Arbeid som nøkkelen til integrering

  • Integration
  • Arbete

Raskere vei ut i jobb, verktøy og metoder for sterkere arbeidslivs-tilknytning samt fokus på praktiske eksempler er stikkord for årets konferanse.

IMDI – Arbeid som nøkkelen til Integrering. Dulo Dizdarevicer engasjert i arbeidet med sysselsetting av innvandrere. Han er opptatt av hvordan vi behandler flyktninger og innvandrere som kommer til Norge. Å la være å stille krav er respektløst mener Dulo, som selv har vært innvandrer. Dulo vil i sitt innlegg vise til de gode grepene han mener bør tas, både politisk og praktisk, for å komme i mål med et godt sysselsettingsarbeid. En av IMDis hovedoppgaver er å bidra til at nyankomne innvandrere kommer raskt i arbeid eller utdanning.

Introduksjonsprogrammet på tomgang?

De siste årene har bare rundt ti prosent av tiltakene i introduksjonsprogrammet vært arbeidsrettede tiltak, mens norskopplæring utgjør en mye større del. Hvorfor fortsetter man å gjøre mer av det som ikke fungerer? Her er det på tide med en endring, mener forsker Hilde Hernes ved UIO. I sin egen forskning har hun konkludert med at norskopplæring på skolebenken har begrenset suksess. Norskopplæring i praksis fungerer best.

Till programmet

Händelsedetaljer

Start: 2018-04-25
Slut: 2018-04-26
Plats:
THON HOTEL OSLO AIRPORT BALDER ALLÉ GARDERMOEN NORGE

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet