English page

Vem får vara med? Nordisk kulturpolitisk dag om inkludering och mångfald

  • Integration
  • Arbete
  • Sociala insatser

Välkommen den 29 januari 2018 till en dag fullspäckad med ny fakta, kunskap och debatter! Dagen sätter fokus på kulturens roll i ett inkluderande samhälle, och kultursektorns öppenhet gentemot människor med olika bakgrunder.

Avstamp för de kulturpolitiska debatterna är tre nya rapporter som jämför de nordiska länderna och belyser frågan hur inkluderande kulturlivet är i Norden. Vilka möjligheter till inflytande har kvinnor respektive män på kulturarbetsmarknaden? I vilken mån ges minoriteter, nyanlända och personer med utländsk bakgrund samma möjligheter till professionellt utövande som majoritetsbefolkningen? Vad händer med konsten och kulturen i mötet mellan integrationspolitik och kulturpolitik?

Den nordiska kulturpolitiska dagen Vem får vara med? ingår i Sveriges ordförandeskapsprogram för Nordiska ministerrådet 2018. Till dagen bjuder vi in beslutsfattare och kulturutövare från hela Norden. Sveriges kultur- och demokratiminister kommer att medverka under dagen.

Läs mer på Kulturanalys Nordens hemsida

Händelsedetaljer

Start: 2018-01-29
Slut: 2018-01-29
Plats:
Dansens Hus, Barnhusgatan 14, Stockholm

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet