English page

Forskning

Här finner du länkar till ett urval forskningsrapporter och utvärderingar från främst Norden. Vi har valt att dela in forskningen i olika teman.

En viktig del i det nordiska integrationssamarbetet är den forskningsöversikt om nordisk migrations- och integrationsforskning som NordForsk tagit fram med hjälp av Migration Institute of Finland. Den sammanfattar de viktigaste trenderna inom forskningen – vilka metoder används, vilka frågor har undersökts mest och vilka frågor borde undersökas mer? Den lyfter också fram de mest relevanta forskningsinstitutionerna och avslutas med en omfattande lista över nordiska forskningsrapporter.
Här kan du ladda ner och beställa rapporten.

Nedan finner du ett urval av andra forskningsrapporter och utvärderingar från främst Norden. Vi har valt att dela in forskningen i olika teman.

Arbetsmarknad

Boende

Demografi

Ensamkommande unga

Sociala insatser

Utbildning

Övrigt

Sidan uppdateras kontinuerligt med nya länkar. Du är varmt välkommen att höra av dig till oss om du har exempel på aktuell forskning på temat integration. Mejla dina förslag till 

Senast uppdaterad

2017-08-21

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet