English page

Övrigt

Här finner du ett urval av övrig aktuell forskning om integration.

 Folkehelse- og integreringspolitikkens bidrag til å fremme sosial deltagelse og livskvalitet - Schou, Lynnebakke
Folkehelsefeltet og integreringsfeltet har flere berøringspunkter – ikke minst når det gjelder deltakelse og livskvalitet. Rapporten baserer seg på sekundærlitteratur, dvs. foreliggende policy- og styringsdokumenter, samt forskningsrapporter og evalueringer. 

 Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark - Tronstad
Selv om de skandinaviske introduksjonsprogrammene har sterke likhetstrekk sett fra et europeisk perspektiv, preges de av ulike juridiske, organisatoriske, økonomiske og pedagogiske virkemidler. Denne rapporten inneholder en komparativ analyse av ulike virkemidler og kombinasjonen av virkemidler som tas i bruk ovenfor kommunene, men også deltakerne i introduksjonsprogram i de tre skandinaviske landene.

 Rising to the Challenge: Improving the Asylum Procedure in Iceland
UNHCR Regional Representation for Northern Europe, in collaboration with the Icelandic Directorate of Immigration, present this report on the Lean Quality Initiative, undertaken by UNHCR to review and present recommendations aimed at enhancing the efficiency and quality of the first instance asylum procedure in Iceland. The initiative has been a joint and inclusive process to map core outstanding issues. 

 Closer to the Truth: DNA profiling for family reunification and the rationales of immigration policy in Finland - llpo,  Tapaninen
DNA profiling is used to verify the claimed parentage of immigrants who apply for family reunification in at least 20 industrialised countries. Finland was one of the pioneers in the adoption of the technology. While laboratory practices are relatively similar, there are considerable differences between countries in the ways DNA profiling is used in decision-making. In this article, DNA testing is studied in the context of the Finnish migration regime in the late 1990s and early 2000s. 

 Nordic migration and integration research: Overview and future prospects - Pyrhönen, Leinonen, Martikainen
This policy paper gives an overview of the current state of Nordic migration and integration research. It maps the existing migration and integration research infrastructure, points out gaps in the current research field and presents perspectives on developing Nordic added value.

 Dealing with the Refugee Crisis: Policy Lessons from Economics and Political Science - Sarvimäki
This paper aims to help addressing these challenges by providing a review of the relevant economics and political science research on immigration and integration of refugees and asylum seekers. 

 Country Reports Nordic Region - A brief overview about the Nordic countries on population, the proportion of foreign born and asylum seekers
Over the course of the last few decades the Nordic countries have changed radically. Since 1990 the population of the Nordic region has grown by 15 percent. Two thirds of the growth of the population is a result of net-immigration, i.e. the difference between immigration and emigration. This is a brief overview aimed at providing basic information for each country: on population, the proportion of foreign-born and asylum seekers.

 NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit — Langsiktige konsekvenser av høy innvandring
Utvalget har vurdert langsiktige konsekvenser av høy innvandring med særlig vekt på flyktninger. Utredningen belyser innvandringens samfunnsøkonomiske konsekvenser. Videre drøftes det i hvilken grad fortsatt høy innvandring kan komme til å påvirke samhold og tillit i Norge og betydningen av kulturell og verdimessig ulikhet i denne sammenhengen. Utredningen drøfter virkemidlenes treffsikkerhet og kommer med anbefalinger om forbedringer.

 Exchange of Information in Cases of Trafficking in Human Beings: An Inter-Nordic Analysis 
This report covers the findings of a project that uncovers which potentially human trafficking-related information is processed by a number of public authorities across five Nordic countries in their daily case processing and how this information is exchanged between the participating public authorities and the police. Based on this, a short good practice guide is developed and distributed to relevant public authorities. 

 Access to General Social Protection for Immigrants in Advanced Democracies - Schmitt, Teney
While research mainly focuses on immigrant-specific policies in the area of immigration, integration and citizenship, we still know very little on the incorporation of immigrants in mainstream social policies. By analyzing cross-national differences in the inclusion of immigrants to general social protection across 27 rich democracies we are seeking to address this gap in a quantitative study.

 Integrering i Skandinavia - Tronstad
Formålet med denne rapporten har vært å sammenligne integreringen av innvandrere i Norge, med innvandrere i de andre skandinaviske landene og i Europa. Den overordnede problemstillingen har dermed vært: Hvordan går integreringen av innvandrere i Norge, sammenlignet med andre land? For å gjennomføre denne komparative analysen har vi benyttet kjente indikatorer om integrering, basert på data fra OECD og Eurostat. 

 Refugee children have fewer contacts to psychiatric healthcare services: an analysis of a subset of refugee children compared to Danish-born peers - Barghadouch, Kristiansen, Smith et al.
Refugee children used fewer psychiatric healthcare services than Danish-born children. This may indicate that refugee children experience barriers in accessing psychiatric healthcare systems and do not receive adequate assessment of their mental health and subsequent referral to specialist services. 

 OECD - Perspectives on Global Development 2017 
The report presents an overview of the shifting of economic activity to developing countries and examines whether this shift has led to an increase in international migration towards developing countries. The report focuses on the latest data on migration between 1995 and 2015, and uses a new three-way categorisation of countries. It describes the recent evolution of migration overall as well as by groups of countries according to their growth performance. 

 Ældre indvandrere og flygtninges økonomiske situation - Anika Liversage
"Gæstearbejderne", der ankom til Danmark omkring 1970, bliver i stigende tal folkepensionister. De er langt oftere fattige end ældre af dansk herkomst. Antallet af personer over 65 år, der har ikke-vestlig indvandrer- og flygtningebaggrund stiger i disse år og vil også vokse fremover. Disse ældres økonomiske situation er ofte dårlig: Hvor kun 1 pct. af danskere mellem 65 og 74 år kan betegnes som "økonomisk fattige", gælder det samme for cirka 10-30 pct. af indvandrere og flygtninge i den alder, afhængig af nationalitet og opgørelsesmetode.

 Irreguljär migration i Sverige. Rättigheter, vardagserfarenheter, motstånd och statliga kategoriseringar - Sager, Holgersson, Öberg
Antalet människor som lever under hot om utvisning har ökat under de senaste decennierna. Samtidigt har det vuxit fram en medvetenhet om att dessa människor är - och kommer att vara - invånare i Sverige. En bred social rörelse med fokus på irreguljära migranters rättigheter har formerats och bidragit till att lagstiftningen på området förändrats. Utvecklingen är dock dubbel. Över hela Europa stängs gränserna. 

 Marriage Migration and Multicultural Relationships - Kirjoittaja, Heikkilä, Rauhut
This edited book aims to deliver more information and a greater understanding of how dynamic multicultural marriages are in different societies around the world. The book includes chapters that look at the phenomenon globally but also provide views at the national and local levels.

 Levekår blant innvandrere i Norge 2016 
Innvandrere fra tolv land har blitt intervjuet om en rekke forhold om levekår, som holdninger og verdier, boforhold, helse og økonomi. Denne rapporten presenterer de første resultatene fra undersøkelsen. 
Rapporten presenterer resultater for innvandrere som har deltatt i Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016. 

Senast uppdaterad

2017-10-06

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet