English page

Kartor

Här presenterar vi harmoniserad statistik och kartor över migration och integration i Norden, i samarbete med Nordregio. Sidan uppdateras kontinuerligt med ny statistik.

Senast uppdaterad

2017-08-14

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet