English page

Island

För Island är integrationsfrågan relativt ny. De som tidigare kommit till landet har gjort det för att arbeta.

Till skillnad från de övriga nordiska länderna så lyfts inte arbetsmarknaden fram som en utmaning när det handlar om integration. Arbetslösheten bland immigranter är låg på Island.

Utmaningar

För Island är integrationsfrågan relativt ny. De som tidigare kommit till landet har gjort det för att arbeta. Under de senaste 20 åren har endast 634 personer antingen kommit som kvotflyktingar via FN eller som asylsökande på egen hand. Till skillnad från de övriga nordiska länderna så lyfts inte arbetsmarknaden fram som en utmaning när det handlar om integration. Arbetslösheten bland immigranter är låg på Island.

  • Bostadssituationen är däremot svår, särskilt i området kring Reykjavik. På Island är det mycket vanligt att man äger sin bostad, så hyresmarknaden är mycket liten. De flesta som invandrar är fattiga och har därmed inte möjlighet att köpa sig en bostad.

 

  • På Island skiljer sig mottagandet och stödet åt för kvotflyktingar och asylsökande. Det finns en ambition att de båda systemen ska närma sig varandra.

 

  • Många framhåller att språket är nyckeln till integration. Undervisning i isländska för invandrare ges bara i de större städerna. Tidigare har elever födda utomlands inte kunnat få undervisning på sitt hemspråk – dels för att de varit för få, dels på grund av resursbrist. Detta håller nu på att förändras och skolor i Reykjavik har hemspråksundervisning på lördagar.

 

Antal asylsökande 

År 2015: 354 personer.
År 2016: 1 132 personer.
År 2017: 965 personer (fram till oktober).Senast uppdaterad

2017-12-03

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet