English page

Norge

År 2017 hade Norge drygt 5,2 miljoner invånare. År 1990 var Norge i mycket hög grad ett homogent land.

93 procent av befolkningen var född i Norge med två norska föräldrar och fyra norska mor- och farföräldrar (definitionen av invandrare enligt Statistisk sentralbyrå, SSB). Vid ingången av 2017 var 725 000 personer, 13,8 procent av den norska befolkningen, invandrare.

Den största gruppen kommer sedan flera år tillbaka från Polen, flyktingsituationen gör att många också kommer från Syrien och Eritrea. År 2015 sökte 31 145 personer asyl i Norge. 

Utmaningar

  • Olika aktörer pekar på att den tid som nyanlända tillbringar i asylcenter är alltför lång. Det försvårar för språkinlärning, integration på arbetsmarknaden och i det sociala livet.

 

  • Möjligheten till arbete framhålls som mycket betydelsefull för integrationen – både ur ett samhällsperspektiv och ur individens perspektiv. Men idag blir många inte tagna i anspråk, vare sig de har utbildning eller inte. Det efterfrågas flexibla lösningar där man kan kombinera arbete, praktik och utbildning.

 

  • Ett problem som lyfts fram gäller flyktingar utan dokumenterad utbildning som kommer till Norge. De hänvisas ofta till vuxenutbildning, tillsammans med andra flyktingar. Denna utbildning har mindre resurser och, konstateras det, är av lägre kvalitet. 


Antal asylsökande 

År 2015: 31 145 personer.
År 2016: 3 460 personer.
År 2017: 3 236 personer (fram till oktober).

Immigration till Norge åren 2010-2016

Fakta om kartan

Senast uppdaterad

2017-12-03

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet