English page

Sverige

I början av år 2017 passerade Sverige 10 miljoner invånare. Drygt 1,6 miljoner är födda utomlands.

Det motsvarar ungefär var sjätte i befolkningen. Från 2002 till 2016 ökade andelen födda utomlands från 12 till 17 procent av befolkningen.

Sverige är det land i Norden som har den största andelen av sin befolkning född utomlands. Den största gruppen immigranter 2015 kom för andra året i rad från Syrien. Knappt var fjärde, drygt 30 000 personer, var födda i Syrien. 2015 sökte 162 877 personer asyl i Sverige. Av dessa var cirka 35 000 ensamkommande barn.

Invandringen är det som bidrar mest till Sveriges folkökning. Sverige är det land i Norden som haft den största invandringen sedan år 2000.

Antal asylsökande

År 2015: 162 877 personer.
År 2016: 28 939 personer.
År 2017: 21 606 personer (fram till oktober).

 

Utmaningar

  • Att snabba på inträdet på arbetsmarknaden och integrationen av flyktingar är viktigt. Passiv väntan är mycket negativ för individerna och ett betydande hinder för integrationen.

 

  • En svårighet som påpekas är att gruppen som de olika etableringsinsatserna riktas till är heterogen. Det handlar både om personer med hög utbildning som varit väl etablerade i sina tidigare hemländer och personer med mycket låg eller ingen utbildning alls.'

 

  • Bostadsbristen lyfts också fram som ett betydande problem.

 

  • Ensamkommande flyktingbarn orsakar nya utmaningar för de olika aktörer som arbetar med frågor om integration.

 

Immigration till Sverige åren 2010-2016

Fakta om kartan

Senast uppdaterad

2017-12-03

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet