English page

Danmark

I början av 2017 hade Danmark drygt 5,7 miljoner invånare. Danmark var länge ett mycket homogent land.

År 1980 var 2,6 procent av befolkningen immigranter och 0,4 procent barn till immigranter.

Andelen med utländsk bakgrund (födda utanför Danmark eller med föräldrar födda i annat land) har stadigt ökat. År 2015 sökte 21 255 personer asyl. År 2016 var motsvarande siffra 6 235 personer.

De som sökt sig till Danmark kommer främst från Syrien, Rumänien, Polen, USA och Indien. År 2015 var 11 procent av invånarna födda utomlands.

Antal asylsökande 

2015 (i rött), respektive 2016 (i blått):

 

Utmaningar

  • Arbetsmarknaden är ett centralt tema. År 2016 träffades en överenskommelse mellan staten, arbetsgivarna och fackföreningsrörelsen i syfte att ta fram effektiva verktyg för integration på arbetsmarknaden.

 

  • Integration av flyktingbarn i skolan är ett område som diskuteras mycket. Två modeller praktiseras. Den ena innebär mottagningsklasser där eleverna gradvis fasas in i ordinarie klasser. Den andra modellen innebär att eleverna omedelbart får börja i ordinarie undervisning.

 

  • Bostadsmarknaden är ett annat område som lyfts fram som en utmaning för integrationen.

 

  • Många påpekar också att det är nödvändigt med en effektivare asylprocess.

 

Statistik om befolkning och migration i Danmark

Statistik om asylsökande i Danmark

Fakta om kartan

Senast uppdaterad

2017-06-27

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet