English page

Store kvalitetsforskjeller i tilbudet kommunene gir til innvandrere og flyktninger

  • Integration
  • Arbete
  • Utbildning
nov
2017
1

Det viser ny FAFO-rapport om «Evaluering av norskopplæringen for flyktninger og innvandrere».

– FAFO har levert en omfattende og viktig evaluering av ordningene i introduksjonsloven. Samtidig ser vi behovet for å nyansere bildet av kommunenes arbeid med flyktninger. Et ensidig fokus på språkopplæring, arbeid og utdanning fanger ikke opp det hele bildet. Det er mange andre kvaliteter i bosettings- og integreringsarbeidet i kommunene, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Rapporten evaluerer ordningene i introduksjonsloven, og skal bidra med kunnskap om hva som gir gode resultater i kommunens arbeid med kvalifisering av nyankomne flyktninger og innvandrere.

Kommunene gjør ting forskjellig – og lykkes med ulike ting

Siden 2004 har introduksjonsordningen vært myndighetenes viktigste verktøy for å inkludere nyankomne flyktninger og deres familier i samfunnet. Alle kommuner som bosetter flyktninger har ansvar for å tilby programmet, og målet er at deltakerne skal komme i arbeid. Rapporten viser blant annet at den overordnede måloppnåelsen er fortsatt et godt stykke under myndighetenes måltall, men at det er store variasjoner mellom enkeltkommuner når det gjelder måloppnåelsen.

– Mange faktorer ligger utenfor kommunenes kontroll. Det kommer også fram i rapporten. Det gjelder for eksempel ulik grunnkompetanse og bakgrunn hos flyktningene, men også variasjoner i lokalt arbeidsmarked og gapet mellom krav i arbeidslivet og flyktningenes kompetanse. Det er alvorlig dersom enkelte kommuner bryter kravene. Men selv om resultatene kan og bør bli bedre, så bidrar kommunenes innsats daglig til å forebygge ulikheter og legge grunnlag for et trygt og tillitsbasert samfunn. Kommunene gjør en kjempejobb med dette arbeidet, sier Helgesen.

Läs mer på KS hemsida

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet