English page

Expertgrupp - Tidiga insatser till nyanlända barn, unga och familjer


Ulla Krogager, Mødrehjælpen
Mette Blauenfeldt, Flyktinghjelpen


Petra Kouvonen, ITLA
Pia Rosengård Andersson, Folkhälsans förbund


Linda Rós Alfreðsdóttir, Velferðarráðuneyti Ministry of Welfare

 
Nina Gran, Kommunesektorens organsiation
Berit Berg, NTNU

 
Kajsa Lönn Rodin, Länsstyrelsen
Elisabet Svedberg, Socialstyrelsen


Senast uppdaterad

2017-12-01

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet