English page

Filmer

Här kan du se filmer från våra seminarier och intervjuer med nyanlända nordbor.

Praktik underlättar språkinlärningen 

Möt Tosin och Amir, två nyanlända som berättar vad som underlättat för dem komma in i samhället och bli etablerade. Läs mer om intervjuerna här.

 

Att lära sig danska genom att kombinera studier med yrkespraktik

Möt Mahmoud som kom till Danmark från Syrien 2015 och hör honom berätta om hur han lärt sig danska genom att studera och praktisera. Läs mer om intevjun här.


Föreläsningar och samtal från Nordens barn - insatser för mottagande och inkludering av nyanlända barn och unga.

Konferensen hölls den 7 december 2017 på Nordatlantens brygge i Köpenhamn. Övriga föreläsningar finner du här.


Från flykting till medborgare - Nordiska erfarenheter av inkludering på arbetsmarknaden
 

Seminariet som ägde rum på Nordregio i Stockholm den 8 november 2017, var ett tillfälle för nordiska aktörer som arbetar med integrationsfrågor att diskutera goda lärande exempel och jämföra situationen i de olika länderna.

 

Invandrarkvinnors etablering i arbetslivet - så lyckas vi

Invandrarkvinnor är underrepresenterade på den nordiska arbetsmarknaden. Men det finns lyckade exempel - hur gör vi för att dessa ska få mer spridning? Se vår debatt från Nordens tält i Almedalen 2017 med bl. a Christina Merker-Siesjö, Yalla Trappan, Ylva Johansson, Arbetsmarknad- etableringsminister och Ghenwa Nahim, entreprenör.


Nyanlända i jobb - en tillväxtfaktor för kommuner 

Hör hur kommuner runt om i Norden fått nyanlända att välja att stanna och bosätta sig i landsbygden. 


Om nordiska samarbetsprogrammet om integration

Om innvandreres betydning for befolkningsutviklingen i Norden og om Nordisk samarbeid om integrering.

 


Snabbare etablering på arbetsmarknaden

Sunne kommun berättar om Värmlandsmodellen - ett EU-projekt som ska förkorta nyanländas väg till egen försörjning. 


Den nyttige innvandringen

Marianne Solbakken, Distriktssenteret i Norge presenterar rapporten "Sysselsetting av innvandrere – regionale muligheter og barrierer for inkludering". 


Dansk Flygtningehjælp 

Center for Udsatte Flygtninge arbejder for et aktivt og værdigt liv for udsatte flygtninge. 

 


Innvandringtjenesten i Nærøy

Innvandringtjenesten i Nærøy kommune samarbeider med lokalt næringsliv for å utvikle kvalifisert arbeidskraft blant de bosatte flyktningene. 



Integration och tillväxt i Norrbotten

I projektet Integration och tillväxt i Norrbotten samarbetar olika aktörer med målet att asylsökande snabbare ska komma in på arbetsmarknaden. 

Senast uppdaterad

2018-01-22

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet