Finländska forskare: Avkriminalisera användningen av cannabis

Finländska forskare vid Institutionen för hälsa och välfärd, THL, vill avkriminalisera bruket av cannabis, skriver de i ett blogginlägg. De vill däremot inte legalisera cannabis eller försäljning av cannabis.

De två forskarna, Pekka Hakkarainen, forskningsprofessor, och Tuukka Tammi, utvecklingschef, skriver i ett blogginlägg på Institutet för hälsa och välfärds blogg att det behövs en bredare samhällelig diskussion kring kriminaliseringen av cannabis.

Enligt forskarna borde samhället ta itu med drogproblem via social- och hälsovården, inte via lagstiftning och bestraffningar. Forskarna poängterar att flera internationella organisationer, så som WHO och Global Commission on Drug Policy, stödjer tanken på avkriminalisering och föreslår att droganvändning ska tacklas på andra sätt än genom att straffa brukarna. Det här gäller allt drogbruk.

Orsaken till att forskarna vid Institutet för hälsa och välfärd vill avkriminalisera bruket av cannabis är att straff inte fungerar i ett folkhälsoperspektiv, straff förebygger inte skador. Dessutom stämplas användarna som kriminella.

Straffet för att ha använt cannabis är böter, och för förstagångsförbrytare samtal. Polisen kan också ge en anmärkning. 

Nya metoder behövs

Problemet, enligt forskarna, är att straffbart bruk alltid registreras, också om polisen ger en anmärkning. Det betyder att anmärkningen finns kvar i polisens register i 5 till 10 år, och att den här informationen används då en persons kriminella bakgrund undersöks till exempel då man söker jobb eller studieplats. 

Om användarna inte behöver vara rädda för straffrättsliga påföljder, eller att bli stämplade som kriminella, blir det lättare att erbjuda dem mångsidiga social- och hälsovårdstjänster, skriver forskarna.

Enligt en undersökning om finländarnas drogvanor 2014 hade 32 procent av kvinnorna i åldern 25 till 34 år använt cannabis, medan motsvarande siffra för männen i samma ålder var 44 procent. Den största delen, 61 procent, i åldersgruppen tyckte inte att cannabisbruk ska vara straffbart.

I Finland har drogbruk varit straffbart i femtio år. Forskarna påpekar att internationella erfarenheter visar att avkriminalisering inte ökar användningen av cannabis.

Avslutningsvis påpekar forskarna att det behövs nya metoder och nya sätt att förebygga bruk och skador, man kan till exempel ta lärdom av hur man har minskat användningen av tobak utan kriminalisering.

 

Publicerad 13.2.2017

Senast uppdaterad

2018-02-13

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet