Ebb och flod av inkomna artiklar

16.6.2015. Redaktörsjobbet vid Nordic Studies on Alcohol and Drugs har en viss rytm. Tidskriften utkommer sex gånger om året. Det här betyder att arbetet ramas in av sex intensiva perioder av redigeringsarbete och sex lugnare perioder av administrativt arbete och planering. Men det finns också oförutsägbara element som påverkar arbetsrytmen, till exempel det ojämna inflödet av artiklar.

Ofta brukar NAD få in en eller två artiklar om veckan, men det finns tider under året då inflödet är betydligt större. Tre år i rad har det till exempel kommit in sju eller flera artiklar under sista veckan i januari. Tyvärr brukar det här sammanfalla med deadlinespurten för årets första nummer. Det här betyder att redaktionen försöker varva allt det arbete som ingår i att få ut ett nummer med förhandsgallring av nya artiklar och frenetiskt sökande efter lämpliga expertgranskare.

De två andra tidpunkterna för intensivare inflöde av artiklar är veckorna före midsommar och före jul. Forskare vill naturligtvis få rent bord före semestern, men ur redaktörsperspektiv blir det olidligt svårt att hitta expertgranskare vid dessa tidpunkter.

Redaktionen möter en jämn mur av automatiska frånvaromeddelanden då samtliga nordiska forskare verkar semestra ungefär samtidigt. Därför kan det ta överraskande länge att få expertgranskningsprocessen i rullning, speciellt om redaktörerna själva dessutom råkar befinna sig någonstans i de norska bergen eller östra Finlands mörka skogar.

Tom Kettunen
redaktör för Nordic Studies on Alcohol and Drugs

Senast uppdaterad

2017-05-09

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet