Får man säga att det är kul att ta droger eller dricka alkohol?

27.10.2015 ”Det vanligaste skälet till droganvändning är att det är kul” säger Björn Johnson i Magnus Lintons nya bok Knark – en svensk historia. Johnson, som är lektor och forskare vid Malmö högskola och en stark försvarare av skadereduktion, diskuterar med Linton varför Det Narkotikafria Samhället har blivit en så stark ledstjärna för svensk narkotikapolitik. Att droger är kul är något som sällan sägs högt utan att sedan förvisas som drogliberal propaganda, inte bara i Sverige utan i alla nordiska länder.

 

Också den offentliga debatten måste ta i beaktande positiva berättelser och acceptera att droger och alkohol är kul för en del.

 

Studier som utforskar ”positiva” erfarenheter om drogbruk bemöts i många fall med skepsis, ett öde som också väntar forskarna bakom studierna. Forskare som studerat ungas historier om alkohol eller användande av MDMA menar att de ofta ansetts förespråka droger eller kritiserats för att inte inse farorna med dem. ”Inser du att alkohol kan vara skadligt?”, är en fråga som en av dessa forskare stött på flera gånger.


 

unnamed Magnus Lintons "Knark - en svensk historia" tar sig an jakten på det narkotikafria samhället och beskriver vad som ligger bakom den svenska narkotikapolitiken.

 


 

Alkohol- och narkotikaforskning utgår ofta från en problematisering av bruk eller missbruk. Överdoser, kostnader och program ska analyseras. Sådan forskning är viktig och måste finnas för att ge en bild av orsaker till och följder av alkohol- och narkotikamissbruk. Men för att få en helhetsbild av verkligheten så behövs också forskning - och diskussion - om de brukare som inte utvecklar ett missbruk, det vill säga merparten av dem som använder olika slag av psykoaktiva substanser. De vill prova något nytt, det är ”kul”, som Johnson säger, och risken för att utveckla ett missbruk är för de flesta liten.

De positiva historierna är viktiga för att förstå varför människor vill pröva narkotika. Vad ser de som inte fått stora problem för för- och nackdelar? Vilken roll spelar narkotikan i deras sociala sammanhang? Historierna är viktiga, för att de är vanliga och därför kan spela en stor roll för andra som vill pröva. På webben finns en flora av fora där bruk diskuteras, egna erfarenheter delas och varningar utfärdas. På många sätt spelar de här historierna en skadereducerande roll.

popNAD har tidigare uppmärksammat den svåra roll som forskare har i den offentliga debatten om narkotika. Forskare, som borde vara en given del av samhällsdebatten, vågar ofta inte uttala sig i narkotikafrågor av rädsla för att bli stämplade. Det finns undantag, som Johnson i Sverige och Willy Pedersen i Norge, men dessa är väletablerade forskare. För unga forskare är situationen en helt annan.

Vi behöver en helhetsbild av narkotikabruket för att minska risken för skador. Till denna bild hör även de positiva erfarenheterna. Detta område inom nordisk alkohol- och narkotikaforskning borde utvecklas utan att forskare riskerar att placeras in i bestämda fack på grund av sin forskning. Också den offentliga debatten måste ta i beaktande dessa positiva berättelser och acceptera att droger är kul för en del.

Julius von Wright
redaktör popNAD 

Senast uppdaterad

2017-05-09

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet