Fyra språk, en offentlighet

24.6.2015. popNAD publicerar nu artiklar också på ett fjärde språk – finska. Fyra språk på en webbplats har kallats idiotiskt, fint och typiskt finlandssvenskt. Idiotiskt för att sökmotorer har svårt att registrera webbsidor med flera språk, fint för att webbplatsen är trogen idén om en gemensam nordisk offentlighet, finlandssvenskt för att vi blåögt blandar finska och de skandinaviska språken utan att se det problematiska i det.

Vi har valt att blanda artiklarna på en och samma sida främst för att hålla kvar idén om en gemensam offentlighet i Norden, vilket tyvärr har blivit en raritet i dagens strida informationsström. Vårt upplägg sänker tröskeln för att läsa artiklar på andra språk än det egna modersmålet (visst, de finska artiklarna är en fråga för sig…) och ger en gemensam kontaktyta för personer från hela Norden. Varför ska vi översätta mellan skandinaviska språk då de liknar varandra så pass mycket?

Vår statistik visar att vår strategi fungerar. Våra besökare läser artiklar på andra språk än det egna modersmålet och även artiklar som berör andra länder än det egna hemlandet. popNAD är en nischad webbplats, men den ger den teoretiska möjligheten för personer i olika länder att diskutera frågor tillsammans oberoende av modersmål eller hemland. Detta är kanske en självklarhet för trogna nordister, med det känns som om klyftan mellan norska, svenska, danska och finska unga har vuxit sig blivit större. Steget till att byta till engelska har blivit kort och blir bara kortare och kortare, känns det som. Detta är en stor förlust för den nordiska gemenskapen.

Genom att inkludera finskan på popNAD så utökar vi denna gemenskap och skapat ett fönster även för den finskspråkiga minoriteten att få ta del av nordisk alkohol- och drogforskning.

Julius von Wright,
redaktör för popNAD

Senast uppdaterad

2017-05-09

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet