NAD: Nytt förlag, ny chefredaktör

År 2017 är ett förändringens år vid Nordic Studies on Alcohol and Drugs. Vi får ny chefredaktör, nytt förlag, nytt expertgranskningsverktyg och nytt utseende. Bland annat kommer artiklar att publiceras ahead-of-print så fort de accepteras och genusperspektivet kommer att betonas i tidskriftens riktlinjer.

22.11.2016

NAD byter förlag vi årsskiftet. Vårt nya förlag, Sage Publishing, är ett av de fem stora inom vetenskapsutgivning och vi hoppas att våra artiklar ska få bättre spridning och synlighet tack vare förlagsbytet. Vi har full redaktionell kontroll över innehållet och kommer fortsättningsvis inte att uppbära artikelavgifter. Tidskriften kommer även i fortsättningen att publiceras både i open access och tryckt form.

Förlagsbytet innebär också att vi byter expertgranskningsverktyg och vi har i själva verket redan tagit i bruk vårt nya system. Redan nu uppmanas artikelförfattare sända in sina manuskript via ScholarOne. Vårt nuvarande verktyg, Editorial Manager, kommer att demonteras vid årsskiftet. Bytet till det nya verktyget innebär att alla artiklar kommer i framtiden att publiceras i ahead-of-print-version då de blivit accepterade. Det här betyder att artiklarna blir elektroniskt tillgängliga i ett mycket tidigare skede än tidigare, vilket torde vara i författarnas intresse. Däremot kommer produktionstidtabellen för de tryckta artiklarna att bli lite längre. Artiklar som publiceras i årets tredje nummer i juni borde till exempel vara accepterade redan i början av februari.

 

Nordiska forskare och redaktörer är inte så bra på att tänka på kön/genus som man kunde föreställa sig, och det samma gäller ålder, klass, etnicitet och socioekonomisk status. Därför har vi, med redaktionsrådets fulla stöd, skrivit ut dessa saker i anvisningarna.

 

Vår utgivare Nordens välfärdscenter har förnyat sin designmanual enligt Nordiska ministerrådets nya profil, vilket innebär att vi kommer att jobba inom stramare ramar då vi gör våra omslag, speciellt gällande typsnitt och färgkombinationer. De färggranna omslagen har blivit en central del av tidskriftens identitet, och vi kommer även i framtiden att sträva efter att forma dem i samma anda. Artiklarnas utseende förändras också i någon mån. Vi kommer att börja notera vem som är korresponderande författare och presenterar information om finansiering på ett mer systematiskt sätt.

I samband med förlagsbytet har vi också gjort en del småjusteringar i våra riktlinjer och anvisningar. Vi har bland annat tydligare definierat våra artikeltyper och uppmanar våra artikelförfattare att följa SAGER-anvisningarna för att säkra att kön/genus inte förbises i rapporteringen. Nordiska forskare och redaktörer är inte så bra på att tänka på kön/genus som man kunde föreställa sig, och det samma gäller ålder, klass, etnicitet och socioekonomisk status. Därför har vi, med redaktionsrådets fulla stöd, skrivit ut dessa saker i anvisningarna.

NAD:s chefredaktör Kerstin Stenius går i pension efter att ha jobbat med tidskriften mer eller mindre kontinuerligt sedan 1983. Vår nya chefredaktör är rekryterad och inleder arbetet i början av 2017. Trots de många och omvälvande förändringarna kommer vi att fortsätta jobba i den anda och tradition som Stenius utvecklat. Stenius säger själv att hon är glad över valet av efterträdare och säker på att den nya chefredaktören kommer att göra tidskriften mycket bättre.

Tom Kettunen
redaktör Nordic Studies on Alcohol and Drugs 

Senast uppdaterad

2017-05-09

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet