Seminarium: Från isländsk geysir till svenskt lugn – Tre sidor av alkoholpolitisk debatt i Norden

norden.org/ Beate Nøsterud

De senaste åren har varit turbulenta inom den nordiska alkoholpolitiken. Finland har kämpat för att få en ny alkohollag under flera år och ser nu ut att godkänna en liberalare uppsättning lagar. På Island har riksdagen diskuterat monopolets vara eller icke-vara. I Sverige är alkoholpolitiken näst intill en icke-fråga och har inte fått mycket uppmärksamhet under senare år.

Hur kommer det sig att diskussionerna ser så olika ut i de nordiska länderna och vad har drivit förändringen? Kan vi längre tala om en nordisk alkoholpolitik?

Eftermiddagsseminariet ska ge besökarna en inblick i hur de alkoholpolitiska diskussionerna ser ut i Sverige, Island och Finland. Vi avslutar dagen med en paneldiskussion om ländernas skillnader och om hur morgondagen kan se ut för svensk alkoholpolitik.

Program

13.30-14.00 Kaffe med tilltugg

14.00-14.15 Välkomstord 

14.15-14.35 Situationen i Finland
Thomas Karlsson, Institutet för hälsa och välfärd (THL)

14.35-14.55 Situationen på Island 
Rafn Jónsson, Helsedirektoratet på Island

14.55-15.15 Situationen i Sverige
Jenny Cisneros Örnberg, Stockholms universitet (SoRAD)

15.15-16.15 Paneldiskussion: Sverige och Norden
Rafn Jónsson, Helsedirektoratet på Island
Thomas Karlsson, Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Jenny Cisneros Örnberg, Stockholms universitet (SoRAD)
Linda Engström, kommunikations- och påverkanschef, IOGT
Jessica Ericsson (L), ordförande i hälso- och psykiatriberedningen i Stockholms läns landsting
Lina Glans (S), politiskt sakkunnig i Socialdepartementet

16.15 Avslutande ord


Anmäl dig här senast den 20 oktober! Frågor kan riktas till .

 

Evenemanget arrangeras i samarbete med Finlands ambassad, Stockholm och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

Händelsedetaljer

Start: 2016-10-25 - kl 13:30
Slut: 2016-10-25 - kl 16:30
Adress:
Finlands ambassad, Gärdesgatan 11, Stockholm

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet