Konferens: Nordiska alkohol- & drogforskardagar i Köpenhamn

Nordens Välfärdscenter ordnar de traditionella Nordiska alkohol- och drogforskardagarna i Köpenhamn.

Årets tema är Global Trade - Local Culture & Money vs. Moral - Worthy Arguments in Alcohol & Drug Policy Making. Konferensen riktar sig till forskare och studerande inom området.

Konferensen är engelskspråkig.

Händelsedetaljer

Start: 2012-8-27 - kl 9:0
Slut: 2012-8-29 - kl 15:0
Adress:
DGI-byen Tietgensgade 65, 1704 Københvn V, Danmark

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet