popNAD café: Om tvångsvård av gravida kvinnor med missbruksproblem

Frågan om tvångsvård av gravida kvinnor med missbruksproblem har varit på tapeten i hela Norden under de senaste åren. I Finland, Sverige och Danmark har frågan utretts och diskuterats på ministerienivå, men ännu är Norge det enda nordiska land där gravida kvinnor med missbruk kan tvångsvårdas med hänsyn till fostret. Lagen i Norge har blottat juridiska och etiska dilemman, särskilt då foster enligt lag inte juridiskt sett är individer.

Trots att Sverige saknar det ”norska tillägget” i lagen om tvångsvård så används graviditet som en indirekt orsak till tvångsomhändertagande. Therese Reitan, forskningsledare på Statens institutionsstyrelse i Sverige, ska berätta om gravida med missbruksproblem inom tvångsvården i Sverige och om hur socialtjänsten och förvaltningsrätten har hanterat graviditetsfrågan. Tar man hänsyn till graviditeten, även om det inte finns utrymme för det i lagen? Och i så fall på vilket sätt?

Arrangör: Studentföreningen Octavia och popNAD

Programmet kommer att uppdateras snart.

Händelsedetaljer

Start: 2013-12-4 - kl 15:0
Slut: 2013-12-4 - kl 17:0
Adress:
Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfros universitet Snellmansgatan 12 Helsingfors

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet