Åland

Invånare: 29 000

EU-medlemskap: Sedan den 1 januari 1995 (inte med i EU:s skatteunion)

 

Åland är ett självstyrt, demilitariserat och enspråkigt svenskt landskap i Finland. Åland följer den finländska alkohollagstiftningen med undantag för serveringstillstånd av alkohol.

Under den senaste tiden har alkoholkonsumtionen bland unga på Åland polariserats. En del unga begränsar användningen till enstaka tillfällen eller avstår helt och hållet från alkohol medan andra har en mer riskfylld alkoholkonsumtion i jämförelse med tidigare studier.

Ålands landskapsregerings handlingsprogram mot risk- och missbruk 2013-2016 har som huvudmålsättning är att minska alkoholkonsumtionen, höja åldern för alkoholdebut och få ett narkotika- och dopningsfritt samhälle.

I och med att Åland står utanför EU:s skatteunion är det möjligt att sälja alkohol skattefritt på färjor på väg till och från Åland och på flygplatsen.

Senast uppdaterad

2015-08-26

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet