Åland

Invånare: 29 200

EU-medlem sedan den 1 januari 1995, men står utanför EU:s skatteunion.

Åland är ett självstyrt, demilitariserat och enspråkigt svenskt landskap i Finland. Åland följer den finländska alkohollagstiftningen med undantag av serveringstillstånd av alkohol.

Den registrerade alkoholkonsumtionen på Åland beräknades vara 6,5 liter per invånare (15 år och äldre) 2015. Det är den lägsta konsumtionsmängden bland landskapen i Finland. Den årliga totalkonsumtionen kan uppskattas till 7,1 – 7,8 liter ren alkohol per invånare (15 år och äldre), det är något lägre jämfört med 2011 (7,4 – 8,0 liter). Siffrorna kommer från Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB.

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2017-2020 ger riktlinjer för landskapsregeringens ANDTS-politik, definierar målsättningar och beskriver särskilda åtgärder som planeras inom ANDTS-området.

I och med att Åland står utanför EU:s skatteunion är det möjligt att sälja alkohol skattefritt på färjor på väg till och från Åland och på flygplatsen.

Senast uppdaterad

2017-12-21

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet