Danmark

Invånare:  5,8 miljoner

EU-medlem sedan 1973

Inställningen till alkohol är något annorlunda i Danmark än i de övriga nordiska länderna – den danska alkoholpolitiken är liberal. Eget ansvar och självkontroll betonas starkt, vilket har lett till att alkoholfrågan aldrig blivit en central politisk fråga.

Danmark skiljer sig från det övriga Norden också gällande tillgängligheten på alkohol i och med avsaknaden av ett monopol. Åldersgränsen för att köpa alkohol är lägre i Danmark än i övriga Norden och prisnivåerna och skatterna är märkbart lägre. Danmark hör till de länder som konsumerar mest alkohol i Norden. 

Alkoholreklamen i Danmark regleras för det mesta av frivilliga överenskommelser men det är förbjudet att marknadsföra alkohol till unga. Också alkoholreklam i radio- och tv-program riktade till unga är förbjuden.

De danska kommunerna har ansvar för både alkoholvård och alkoholförebyggande arbete. Danskar med missbruksproblem har rätt till gratis och anonym alkoholsjukvård.

 

 

 

 

Senast uppdaterad

2017-12-20

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet