Finland

Invånare: 5,5 miljoner

EU-medlem sedan 1995

Genom att begränsa tillgängligheten på alkohol har den finländska alkoholpolitiken strävat efter att hålla konsumtionen i Finland på en låg nivå.

Då Finland blev medlem i EU 1995 tvingades landet revidera sin alkoholpolitik. Bland annat infördes nya liberalare regler för produktion, import och export. Då grannlandet Estland år 2004 blev medlem i EU slopades resandeinförselkvoterna för eget bruk.

För att motverka ett "spritrally" över Östersjön sänktes den finländska alkoholskatten rejält vilket ledde till en ytterligare ökad alkoholkonsumtion. Skatterna har sedan dess justerats uppåt vid flera tillfällen, senast i början av år 2014.

Den cirka 30 år gamla lagen om nykterhetsarbete ersattes från och med december 2015 med en ny lag om förebyggande rusmedelsarbete. Lagen och en verksamhetsplan som stöd för lagen ersatte det nationella Alkoholprogrammet som startade år 2004.

Kommunen ansvarar för organiseringen av det förebyggande rusmedelsarbetet men får i och med den nya lagen handledning och stöd av regionförvaltningsverken och Institutet för hälsa och välfärd, THL.

En ny lag om alkoholreklam trädde i kraft i början av år 2015. I och med lagreformen blev det förbjudet att göra reklam för svaga alkoholdrycker på allmänna platser, så som busshållplatser och reklamtavlor. Också alkoholreklam i sociala medier är förbjuden. Alkoholreklam på idrottsevenemang och konserter är däremot tillåten. Sedan tidigare är det förbjudet att marknadsföra starka alkoholdrycker i Finland.

Den finländska alkohollagen reformeras som bäst och en ny alkohollag träder i kraft 2018.

 

Senast uppdaterad

2017-12-20

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet