Finland

Invånare: 5,5 miljoner

EU-medlemskap: Ja, sedan 1995

Genom att begränsa tillgängligheten på alkohol har den finländska alkoholpolitiken strävat efter att hålla konsumtionen i Finland på en låg nivå. Finländarna dricker ändå mest i Norden, totalt 10,8 liter ren alkohol (15 år och äldre, år 2015). Finland har alkoholmonopol (Alko) sedan 1932.

Då Finland blev medlem i EU 1995 tvingades landet revidera sin alkoholpolitik. Bland annat infördes nya liberalare regler för produktion, import och export. Då grannlandet Estland år 2004 blev medlem i EU slopades resandeinförselkvoterna för eget bruk.

För att motverka ett "spritrally" över Östersjön sänktes den finländska alkoholskatten rejält vilket ledde till en ytterligare ökad alkoholkonsumtion.  Skatterna har sedan dess justerats uppåt vid flera tillfällen, senast i början av år 2014.

Den cirka 30 år gamla lagen om nykterhetsarbete ersätts från och med december 2015 med en ny lag om förebyggande rusmedelsarbete. Lagen och en verksamhetsplan som stöd för lagen ersätter det nationella Alkoholprogrammet som startade år 2004.

Kommunen ansvarar för organiseringen av det förebyggande rusmedelsarbetet men får i och med den nya lagen handledning och stöd av regionförvaltningsverken och Institutet för hälsa och välfärd.

En ny lag om alkoholreklam trädde i kraft i början av år 2015. I och med lagreformen är det förbjudet att göra reklam för svaga alkoholdrycker på allmänna platser, såsom busshållplatser och reklamtavlor. Det är fortfarande tillåtet med alkoholreklam på idrottsevenemang och konserter. Alkoholreklam i sociala medier är också förbjuden. Sedan tidigare är det förbjudet att marknadsföra starka alkoholdrycker i Finland.

Senast uppdaterad

2016-11-30

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet