Føroyar

Invånare: 50 000

EU-medlemskap: nej (Färöarna är inte med i EU trots Danmarks medlemskap)

 

Färöarna är en självstyrande del av Danmark sedan 1948 och har en omfattande autonomi gällande nästan allting förutom utrikes- och säkerhetspolitik.

Färöarna har länge karakteriserats av en sträng alkoholpolitik. Fram till 1992 var all alkoholförsäljning och utskänkning förbjuden. Idag är politiken märkbart liberalare. Mataffärer har rätt att sälja lättöl och det offentliga monopolet Rúsdrekkasøla Landsins har ensamrätt på försäljning av starkare dryckesvaror.

Jämfört med de övriga nordiska länderna ligger alkoholkonsumtionen på Färöarna ungefär på samma nivå som den på Island och Norge och på en klart lägre nivå än i Finland, Danmark och på Grönland. Alkoholkonsumtionen på Färöarna har minskat under de senaste åren. Den registrerade alkoholkonsumtionen var 2013 8,4 liter per invånare 15 år och äldre samt den oregistrerade konsumtionen 2,1 liter.

All reklam för drycker med över 2,8 procent alkohol är förbjuden på Färöarna.

Senast uppdaterad

2015-08-12

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet