Grønland

Invånare: 57 000

EU-medlemskap: Nej

 

Grönland är en del av Danmark men har en stor grad av självstyre. Traditionellt sett har den grönländska alkoholkonsumtionen legat på en väldigt hög nivå. Alkoholpolitiken har ändå genomgått många förändringar under årens lopp och den grönländska dryckeskulturen påminner idag ganska långt om den som finns i de övriga nordiska länderna. Den registrerade konsumtionen 2014 bland grönlänningar var 8,59 liter ren alkohol per 14-åring och äldre

Grönland har inget alkoholmonopol. Försäljningen regleras av Landstingslovet från år 2000. Lagen revideras för tillfället och ett nytt lagförslag väntas till hösten 2015.

Ett förslag till nationell plan för framtidens missbruksbehandling träder sannolikt i kraft 1 januari 2016. Målet med planen är bland annat att identifiera missbruksproblemen så tidigt som möjligt.

Det förebyggande arbetet inom alkoholområdet styrs utifrån ”Handlingsplan for alkoholområdet i Grønland 2013-2019” där man bland annat lyfter upp vikten av att förebygga alkoholkonsumtion bland barn och unga. Ett alkohol- och narkotikaråd fungerar som rådgivare till Landsstyret gällande allmänna alkohol- och narkotikafrågor.

Senast uppdaterad

2016-11-21

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet