Grønland

Invånare: 55 860 


Grönland är en del av Danmark, men har självstyre sedan 1979. Geografiskt ligger Grönland vid den nordamerikanska kontinenten, men geopolitiskt hör landet till Europa.

Alkoholkonsumtionen i Grönland har legat på en hög nivå, men under de senaste 25 åren har mängden ren alkohol som har införts mer än halverats. 1987 låg införseln av ren alkohol på 22,23 liter per person över 14 år. 2011 var samma siffra 9,79 liter ren alkohol. Det senaste året har det dock skett en liten förhöjning då det gäller införseln av alkohol, som steg från 8,3 liter ren alkohol 2015 till 8,7 liter 2016. 

Om man använder mängden införd alkohol som en indikator på konsumtionen måste man minnas det komplicerade sambandet mellan införsel och konsumtion på Grönland. I siffran ingår inte hushållens egen produktion av alkoholdrycker, inköp i syfte att lagra, alkohol som inte deklarerats eller tullfri alkohol inköpt på internationella flygplatser. Turisters och säsongarbetares konsumtion är inte klarlagd.

I november 2017 röstade Grönland om ett förslag till ny alkohollag, och förslaget gick igenom i parlamentet, Inatsisartut med rösterna 25-3. Det betyder att den nya alkohollagen träder i kraft den 1 mars 2018. Alkohollagen omfattar all försäljning och utskänkning av alkoholhaltiga drycker.

Bland annat ska alkoholhaltiga drycker över 2,25 procent vara avskärmade från andra varor i butiken.

Marknadsföring av alkoholhaltiga drycker är inte längre tillåten.

Det kommer inte längre att vara möjligt att köpa alkohol samtidigt som man köper hämtmat från restauranger.

Alla offentliga och privata institutioner ska utarbeta en alkoholpolicy. 

Grønlands Statistisk ger ut alkoholstatistik en gång i året. 

 

Senast uppdaterad

2017-12-20

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet