Island

Invånare: 346 700 

Island hör inte till EU, men är medlem av EES sedan 1994.

Island har en restriktiv alkoholpolitik med höga skatter, höga priser och hög åldersgräns.

Landet har alkoholmonopol, ATVR, men alkoholmonopolet har debatterats i flera omgångar, och flera förslag om att slopa monopolet har förts fram i Alltinget.

All marknadsföring av alkohol är förbjuden.

Alkoholkonsumtionen har ökat med 73 procent på Island sedan 1980. Den registrerade konsumtionen 2016 var 7,4 liter medan den var 4,33 1980, räknat i ren alkohol och per person över 15 år.

I början av år 2014 godkände Island en ny strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete fram till år 2020. Strategin täcker alkoholkonsumtion, droger och missbruk av receptbelagda mediciner. Till målsättningarna hör bland annat att begränsa tillgången till alkohol och droger, arbeta för att unga låter bli att konsumera alkohol och droger, trygga tillgången till vård för missbrukare och minska antalet rusmedelsrelaterade skador och dödsfall.

Strategin är ett samarbete mellan isländska välfärdsministeriet, inrikesministeriet, utbildningsministeriet och hälsodirektoratet.

 

Senast uppdaterad

2017-12-20

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet