Island

Invånare: 328 400

EU-medlemskap: Nej

 

Island har en restriktiv alkoholpolitik med höga skatter, höga priser och hög åldersgräns. Alkoholkonsumtionen på Island är relativt låg jämfört med de övriga nordiska länderna –  7,35 liter per invånare 15 år och äldre 2015 (endast registrerad konsumtion)! Det isländska alkoholmonopolet heter ATVR

Island har en hög alkoholbeskattning och en åldersgräns på 20 år för köp av alkohol. All marknadsföring av alkohol är förbjuden på Island.

I början av år 2014 godkände Island en ny strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete fram till år 2020. Strategin täcker alkoholkonsumtion, droger och missbruk av receptbelagda mediciner. Till målsättningarna hör bland annat att begränsa tillgången till alkohol och droger, arbeta för att unga låter bli att konsumera alkohol och droger, trygga tillgången till vård för missbrukare och minska antalet rusmedelsrelaterade skador och dödsfall.

Strategin är ett samarbete mellan isländska välfärdsministeriet, inrikesministeriet, utbildningsministeriet och hälsodirektoratet.

Senast uppdaterad

2016-11-30

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet