Norge

Invånare: 5,3 miljoner

Ej EU-medlem, men medlem i EES sedan 1994

Liksom de övriga nordiska monopolländerna har Norges alkoholpolitik genomgått omfattande förändringar under 1990-talet.

Norge har en restriktiv alkoholpolitik med höga priser och begränsad tillgänglighet. Samtidigt har tillgängligheten på alkohol ökat markant. För 30 år sedan hade över 200 norska kommuner inte tillstånd att sälja alkohol men numera har alla det.

Norge har statligt alkoholmonopol, Vinmonopolet. Helse- og omsorgsdepartementet  bär huvudansvaret för alkoholpolitiken.

Den norska alkoholpolitikens allmänna mål är att minska alkoholrelaterade problem, skador och sjukdomar genom att skära ned på totalkonsumtionen.

Helsedirektoratet ser till att alkohollagen efterföljs och arbetar för ett sunt alkoholklimat genom preventivt arbete.

All marknadsföring av alkoholhaltiga drycker med över 2,5 procent alkohol är förbjuden i Norge.
Senast uppdaterad

2017-12-20

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet