Norge

Invånare: 5,2 miljoner


EU-medlemskap: Nej

 

Liksom de övriga nordiska monopolländerna har Norges alkoholpolitik genomgått omfattande förändringar under 1990-talet. Norge har en restriktiv alkoholpolitik med höga priser och begränsad tillgänglighet. Samtidigt har tillgängligheten på alkohol ökat markant. För 30 år sedan hade över 200 norska kommuner inget tillstånd att sälja alkohol men numera har alla det. Norge har statligt alkoholmonopol (Vinmonopolet).

Norrmännen dricker tillsammans med islänningarna och färingarna minst i Norden. Den registrerade konsumtionen 2014 är 6,06 liter per invånare 15 år och äldre. Den oregistrerade konsumtionen uppskattades vara 1,6 liter 2013.

I Norge är det Helse- og omsorgsdepartementet som bär huvudansvaret för alkoholpolitiken. Den norska alkoholpolitikens allmänna mål är att minska alkoholrelaterade problem, skador och sjukdomar genom att skära ned på totalkonsumtionen. Helsedirektoratet ser till att alkohollagen efterföljs och arbetar för ett sunt alkoholklimat genom preventivt arbete.

All marknadsföring av alkohol är förbjudet på drycker med över 2,5 procent alkohol i Norge.Senast uppdaterad

2016-11-21

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet